top of page
0612B2BC-9F89-451E-B155-DCF1BE58372D.png

श्री. हणमंतराव गायकवाड
(अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक)

About BVG

मी एक परिच्छेद आहे. तुमचा स्वतःचा मजकूर जोडण्यासाठी आणि मला संपादित करण्यासाठी येथे क्लिक करा. हे सोपे आहे. फक्त "मजकूर संपादित करा" वर क्लिक करा किंवा तुमची स्वतःची सामग्री जोडण्यासाठी आणि फॉन्टमध्ये बदल करण्यासाठी मला डबल क्लिक करा. तुमच्यासाठी कथा सांगण्यासाठी मी एक उत्तम जागा आहे.

272E7467-BDB4-4FE2-8F78-8227EBDF5062.png

 2030 पर्यंत 10 कोटी जीवनावर सकारात्मक प्रभाव टाकण्याच्या मिशनवर पहिल्या पिढीतील उद्योजक

Shri. Hanmantrao Gaikwad
(Chairman & Managing Director)

मी एक परिच्छेद आहे. तुमचा स्वतःचा मजकूर जोडण्यासाठी आणि मला संपादित करण्यासाठी येथे क्लिक करा. हे सोपे आहे. फक्त "मजकूर संपादित करा" वर क्लिक करा किंवा तुमची स्वतःची सामग्री जोडण्यासाठी आणि फॉन्टमध्ये बदल करण्यासाठी मला डबल क्लिक करा. तुमच्यासाठी कथा सांगण्यासाठी मी एक उत्तम जागा आहे.

मी एक परिच्छेद आहे. तुमचा स्वतःचा मजकूर जोडण्यासाठी आणि मला संपादित करण्यासाठी येथे क्लिक करा. हे सोपे आहे. फक्त "मजकूर संपादित करा" वर क्लिक करा किंवा तुमची स्वतःची सामग्री जोडण्यासाठी आणि फॉन्टमध्ये बदल करण्यासाठी मला डबल क्लिक करा. तुमच्यासाठी कथा सांगण्यासाठी मी एक उत्तम जागा आहे.

 2030 पर्यंत 10 कोटी जीवनावर सकारात्मक प्रभाव टाकण्याच्या मिशनवर पहिल्या पिढीतील उद्योजक

780279FA-0304-4C64-B276-5B254FD5BF43.png
7853B894-7F0F-4958-AE52-399C76C94081.png
bottom of page